Känner du dig otrygg i din relation?


Viktiga akutnummer
Polisen -112
Socialjouren - 011-15 22 83

Ingen har rätt att bruka våld mot en annan människa

Misshandlade kvinnor är inte en särskild sort. 
Vem som helst kan hamna i ett förhållande där partnern använder våld. 
Våldet finns överallt i vårt samhälle. 
Kvinnorna som drabbas kommer från alla samhällsklasser, 
alla religioner, kulturer och åldersgrupper.


Vad är våld?
Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar och skadar, 
får den utsatta personen att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra 
något den vill.

Om Du är utsatt: 
  • Berätta för någon
  • För dagbok
  • Dokumentera skadorna
  • Tro inte på löften att det aldrig ska hända igen
  • Ta kontakt med en kvinnojour
  • Gör en polisanmälan

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som anhöring eller vän är också välkommen att ringa. Har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
www.kvinnofridslinjen.se


Terrafem 020- 52 10 10

Terrafem runs Sweden's only national helpline for immigrant women of all ages. At present we offer support and advice in about 43 languages. Terrafem offers a place of refuge for women of all ages who have been exposed to sexual violence.Your call is free of charge. Your call will not be listed on your phone bill.
www.terrafem.org

      
         Länk till varningstecken
       - känner du igen dem?
 


       Lämna sidan snabbt


Kvinnojouren i Norrköping visar film på temat "Våld i nära relationer" på internationella kvinnodagen 8 mars!
Filmerna visas på Norrköpings stadsbibliotek i "Mellanrummet" kl 18-20. Gratis inträde. Alla välkomna!

Filmerna som visas är:
Att göra motstånd
Våld i hederns namn
Vi som överlevde

Arrangörer: Kvinnojouren i Norrköping och Norrköpings Stadsbibliotek.
Välkomna!


Att fundera över:

Vad har din partner för åsikter om andra kvinnor?
Vilken är kvinnosynen?
Vill din partner ha dig helt för sig själv?
Är din partner svartsjuk?
Måste du väga dina ord när du ska berätta något?
Talar din partner illa om dina vänner?
Kräver partnern att veta vart du ska och när du kommer hem?
Anmärker partnern på ditt sätt att prata eller klä dig?
Driver din partner med dig inför andra?

Detta är inte kärlek!

Följ oss på Facebook    Facebook


Kvinnojouren i Norrköping, Box 3251, 60003 Norrköping - E-post:kvinnojouren.norrkoping@roks.se - Postgiro: 83 24 12-1 - Jourtelefon: 0725-183811 - Telefontider: Ti & To 17:00-21:00