Kvinnojouren stöttar dig som utsatts för våld i en nära relation med råd och stöd eller praktisk hjälp.

Till oss på Kvinnojouren kan du vända dig när du vill prata med någon och få råd och stöd. Här möter du förståelse och hjälp till självhjälp. Det betyder att vi stödjer dig i dina egna beslut.

Skyddat boende?

Behöver du ett skyddat boende så samarbetar vi med Norrköpings kommun. Kommunen ansvarar för Frideborgs skyddade boende.

Kontaktar boendet gör du på telefon 011-15 63 64.

Du hittar deras hemsida här.

Kontakta Norrköpings kvinnojour:

Du kan nå oss på Kvinnojouren i Norrköping både via telefon och e-post. Våra telefontider är tisdagar och torsdagar kl 17:00-21:00. Vi nås per e-post varje dag. Vi har naturligtvis tystnadsplikt och du får vara anonym!

Ring oss på 072 – 518 38 11

Vår postadress är Kvinnojouren i Norrköping, Box 3251, 60003 Norrköping
Detta kanske också kan vara relevant?

Tantjouren i Norrköping 0720-454561, tantjouren.norrkoping@gmail.com

Tantjouren är en del av Kvinnojouren i Norrköping men riktar sig till dig som är äldre.

Tjejjouren i Norrköping 020 – 544 900, www.tjejjourennorrkoping.se

För yngre tjejer finns också Tjejjouren i Norrköping.

Terrafem 020- 52 10 10, www.terrafem.org

Terrafem runs Sweden’s only national helpline for immigrant women of all ages. At present we offer support and advice in about 43 languages. Terrafem offers a place of refuge for women of all ages who have been exposed to sexual violence.Your call is free of charge. Your call will not be listed on your phone bill.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50, www.kvinnofridslinjen.se

Nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som anhöring eller vän är också välkommen att ringa. Har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.