Nyheter

Nyheter

Mäns våld mot kvinnor och samhällets respons

Den 10 maj föreläste Kvinnojouren i Norrköping för elever på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa om ”Mäns våld mot kvinnor och samhällets respons”. Cirka 60 elever lyssnade och ställde intressanta frågor. Vi tycker det är inspirerande att träffa dessa unga och härliga människor.

Fotografi på folkhögskolan utifrån

Föreläsning på Kalix folkhögskola

Kvinnojouren föreläste 8 april för årskurs 1 för utbildning till socialpedagog på Kalix folkhögskola. Tack vare den digitala tekniken kan vi nå ut till alla delar av Sverige, vilket ju är en fantastisk möjlighet att sprida vår kunskap och erfarenhet.

Våld i unga relationer

Den 16 mars 2022 föreläste Monica Olander och Margreth Sjöö Holmek hos W:6 Damklubb. Ämnen som togs upp var machokultur, manligt och kvinnligt, samtyckeslagen, pornografi, sugardating, Tiktok och Snapchat.

Internationella kvinnodagen

Den 8 mars var det internationella kvinnodagen. Kvinnojouren deltog i flera aktiviteter den dagen, vilket bland annat innefattade:

  • Morgonen började med att Birgitta deltog på ”Frukost med mening; Hur får vi stopp på mäns våld mot kvinnor?” Där verksamhetsområdeschef för Stadsmissionen, Enhetschef för Frideborg i Norrköpings kommun, Föreningen MÄN, och Polisregion Öst fanns med i panelen.
  • Gunn och Brigitta deltog på en digital föreläsning och debatt kring frågan ”Ensamgörande av kvinnor som utsatts för mäns våld” arrangerat av Högskolan Gävle
  • Monica föreläste om ”Våld i hederns namn” i Kunskapens hus. Under kvällen togs centrala begrepp upp som kollektivism, patriarkar, hedersnormer, odkulds-kontroller, tvångsäktenskap och könsstympning upp liksom aktuell lagstiftning. Gränserna mellan olika typer av våld är ofta flytande och det kan diskuteras om våld I hederns namn ska skiljas från annat våld.
  • Gunn, Maud, Birgitta, Gunnel och Anna Maria representerade kvinno- och tantjouren med ett bokbord på Renströmmen. Där bjöds det på föreläsningar, musik och informationsspridning. Evenemanget annordnades av Vänsterpartiet Norrköping, Ung Vänster Norrköping och Kurdiska kvinnoföreningen.
  • Ann-Marie och Carolina besökte Odd Fellow’s damklubb och berättade om Kvinno- och tantjourens arbete.

Våld i hederns namn

På kvinnodagen den 8 mars 2022 föreläste Monica Olander om ”Våld I hederns namn” på Kunskapens Hus i Klockartorpet. Gränserna mellan olika former av våld är ofta flytande och det kan diskuteras om våld i hederns namn ska skiljas från annat våld. Hon talade om centrala begrepp som kollektivism, patriarkat, hedersnormer, oskuldskontroller, tvångsäktenskap, könsstympning och aktuell lagstiftning.

Skänkta kläder till utsatta kvinnor

Me&I är ett svenskt företag som säljer hållbart producerade kläder för barn och dam, via homeparty. Under år 2021 hade de en ”do good” kampanj som innebar att företaget skänkte ett plagg per genomfört homeparty under en period. Det resulterade i att över 700 nya fina plagg landade hos Kvinnojouren i Norrköping till glädje för kvinnor och barn på ett skyddat boende.
Som tack för gåvan föreläste vi om mäns våld mot kvinnor i ett digitalt möte med Me&Is försäljare.

Föreläsning för nämndemän

Måndag 28 februari föreläste vi för nämndemän i Norrköping. Att träffa och tala med olika aktörer i frågor gällande mäns våld mot kvinnor är för oss en angelägen uppgift och vi vill gärna ha kontakt med fler grupper. Tack för blommorna.

Bukett med blommor

Annonskampanj för tantjouren

Har du sett att det runt om i Norrköping sitter bilder på äldre kvinnor på storbildstavlor och vid busshållplatser?

Tantjouren driver en annonskampanj för att uppmärksamma att våld även förekommer mot äldre kvinnor.

Det finns även en utställning på biblioteket som finns bemannad mellan 14 och 16 mån-ons nästa vecka.

Simon Häggström besökte Arbetets museum

Den 27 november hade vi i kvinnojouren Norrköping en kickoff med våra medlemmar. Vi bjöd in Roks ordförande Jenny Westerstrand för att prata om läget och även Roks som organisation.

Vi fick även besök av författare och polis Simon Häggström. Han talade som författare om prostitution och människohandel. Till hans föreläsning bjöd vi in allmänheten. Det blev en intressant eftermiddag med flera teman: Människohandel, prostitution och porr.

Vi avslutade kvällen med en intern middag med medlemmarna.

Simon Häggström föreläser på scenen.