Nyheter

Nyheter

Information till SFI-studerande

Idag föreläste Monica och Margreth på SFI om våld i nära relationer och om de lagar som gäller i Sverige. Det alltid är lika intressant att möta människor med gripande och skakande  livsöden. Många hade flytt från krig och förtryck. Vissa hade aldrig gått i skola i hemlandet. En kvinna blev redan som mycket ung bortgift. De flesta kom från Somalia, Afghanistan Iran och Irak. De hade varit i Sverige mellan 6 och 11 år och visade stor  tacksamhet, nyfikenhet och vilja att lära om det svenska samhället. 

SFI-elever sitter vid ett bord i skolans lokaler

Föreläsning på Siemens

Den 28 november föreläste Monica Olander och Margreth Sjöö Holmek för ett internt kvinnligt nätverk på Siemens i Finspång. Ämnet var mäns våld mot kvinnor och föreläsningen avslutades med filmen ”Att göra motstånd”, som bygger på verkliga händelser. Filmen visar hur det onormala blir normalt i en relation där mannen misshandlar kvinnan. Gränserna mellan det som är acceptabelt och oacceptabelt suddas ut. Det kallas ”normaliseringsprocessen” och är en förklaring till att en kvinna inte lämnar en man som utsätter henne för psykisk, sexuell, fysisk, ekonomiskt eller social misshandel. 

Föreläsning på SFI

Den 27/11 föreläste Monica och Margreth på SFI. Åhörarna var främst kvinnor som kom från länder som Libanon, Jemen, Irak, Syrien, Somalia och Afghanistan. De flesta hade varit i Sverige ganska många år men de hade varit hemma mycket för att ta hand om barn.
Vi informerade om kvinnors rättigheter i Sverige. Vi gjorde även en historisk återblick för att visa att det inte var så länge sedan som kvinnors rättigheter var begränsade  även här. Vi talade förstås om den nya samtyckeslagen.
Kvinnorna hade många frågor. De var nyfikna och vi kände att vi hade mycket som vi ville nå ut med. Vi gjorde så gott vi kunde på de 1,5 timmar som vi disponerade. 

Elever på sfi som sitter vid sina bänkar och lyssnar på vad Monica och Margreth har att berätta

Barn, unga och nätpornografi

Ulrica står och föreläser, i bakgrunden syns publiken som lyssnar.

Den 25 november, Internationella dagen mot våld mot kvinnor, var Kvinnojouren med och arrangerade en föreläsning av Ulrica Stigberg, präst i Fryshuset i Stockholm. Ulrica talade om barn, unga och nätpornografi. Hon sa att det är i skolan barn möter pornografi första gången och det är när killar börjar titta på porr som de börjar kalla tjejer för horor. I snitt börjar killar titta på pornografi vid 12,3 års ålder. Globalt sett blir var femte flicka utsatt för sexuellt övergrepp före 15 års ålder. När unga pojkar ser våldspornografi berörs de snart inte av det. Många porrfilmer är så grova att de slutar med att en kvinna dör. Porren är kopplad till våld, smärta och att göra någon illa.

  • 2017 anmäldes 7230 våldtäkter i Sverige. 
  • 2018 anmäldes 7840 våldtäkter, en ökning med 8%.

Skolan tar inte upp ämnet pornografi. Om ingen pratar om de hur ska vi då lösa problemet?

Samhällskommunikatörer informeras om mäns våld mot kvinnor

Den 21 november 2019 föreläste Margreth och Monica för Region Östergötlands Samhällskommunikatörer. Dessa kommer från länder som Somalia, Marocko, Eritrea, Irak, Iran, Syrien, Afghanistan och Libyen. Deras uppgift är att hålla kurser i samhällsorientering för nyanlända som söker uppehållstillstånd i Sverige. Många av de här samhällskommunikatörerna har en bakgrund som lärare i sina hemländer och är en samling mycket intresserade och positiva personer. Monica och Margreth kände tacksamhet över att ha få möta dessa människor som är så rika på erfarenheter och har så stark vilja att lära känna vårt land och sprida sina kunskaper vidare. 

Studiebesök av gymnasieelever

Den 12/11 2019 tog Margreth och Monica emot två elever från åk 3, Hagagymnasiet. Flickorna hade valt att låta sitt gymnasiearbete handla om ”Våld i nära relationer”. De fick information om hur våldsutsatta kvinnor reagerar, att det psykiska våldet, där man får en människa att förändra sig utan att lyfta handen, ofta är det som är allra svårast att återhämta sig från. De fick information om uppbrottsprocessen, att rent fysiskt lämna mannen, att bli emotionellt fri och slutligen inse att man levt i en misshandelsrelation. Hur går man då vidare? Det är viktigt att kvinnan får tid att läka och bygga upp ett eget liv igen innan hon går in i en ny relation.

Läkarstudenter informeras om våld i nära relationer

Den 12 november 2019 föreläste Margreth och Monica för en grupp blivande läkare. De hade ett år kvar av sin utbildning men hade ännu inte fått några kunskaper om våld i nära relationer.  Sjukvården har en nyckelroll när det gäller att identifiera våldet. Vanliga fysiska reaktioner är magproblem, sömnsvårigheter, nack- och ryggsmärtor, utmattning. Enligt en EU-studie är det vanligare att utsatta kvinnor kontaktar sjukvården än Kvinnojouren. Vårdpersonalen är alltså mycket viktig.

Föreläsning hos damklubb

Den 7 november 2019 föreläste Monica och Margreth på Odd Fellows Damklubb. De presenterade Kvinnojourens verksamhet,  gav en historisk återblick, berättade om några kända fall av våld mot kvinnor, talade om begreppet ”utvidgat självmord”. Vidare talade de om hur porren skapar kvinnoförakt och normaliserar kränkningar. Slutligen gick de igenom olika former av våld och våldets konsekvenser.

Föreläsning för blivande jourtjejer

Den 26/10 2019 föreläste Monica på Bergslagsgården för blivande jourtjejer.  Hon talade om olika former av våld och om normaliseringsprocessen, en teori om hur misshandlade kvinnor gradvis bryts ner och accepterar våldet. Monica hann också tala om den lag som nu fyller 20 år, lagen som förbjuder köp av sexuella tjänster.  Hon påpekade att det i  straffskalan ingår ett års fängelse. På 20 år har bara 2 – 3 fängelsestraff dömts ut. Istället får sexköparen betala dagsböter. Hon framhöll att det inte  är acceptabelt att straffet för köp av sexuella tjänster är detsamma som straffet för fortkörning. Vi vet att fängelsestraff har en återhållande effekt. Ca 8% av svenska män uppger att de köpt sex enligt Länsstyrelsen i Stockholm.

Föreläsning på Drottning Blankas gymnasium

Den 11 oktober besökte Monica Olander och Margreth Sjöö Holmek Drottning Blankas gymnasium där de föreläste för 55 elever på vårdlinjen och samhällsprogrammet. Ämnet var ”Våld i hederns namn” och ”Könsstympning.” De  pratade bland annat om Galaxia Wallins bok ”Fånge i hederns namn”. Där berättar kvinnor om olika övergrepp som de utsatts för redan under sin barndom. Övergrepp som måste döljas och förnekas. Allt för att bevara familjens goda rykte och heder.