Nyheter

Nyheter

Föreläsning hos Tjejjouren

Lördagen den 6 juni föreläste Monica Olander på Bergslagsgården för en grupp blivande jourtjejer. Ämnet var ”Våld i nära relationer”.

När det gäller sexuellt våld är unga tjejer mest utsatta. Antalet anmälda våldtäkter och sexuella ofredanden ökar. Killar får tidigt läsa sig hur de ska bete sig för att bli riktiga män. Det handlar om maskulinitetsnormer och s k grabbkultur.

Porrkonsumtionen ökar. Pornografin skildrar grovt kvinnoförakt och normaliserar kränkningar. Det är få ung tjejer som inte fått en ”dick pic” i sin telefon och det är när killar börjar titta på porr som de börjar kalla tjejer för horor. Om målet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra måste vi börja med killars våld mot tjejer!

Föreläsning på Salo Art&Wellbeing

”Aldrig tidigare har dessa frågor varit så angelägna som nu, med tanke på att många kvinnor är inlåsta i sina hem med sin förövare. Låt oss sprida kunskap och samtala om detta. Vi måste ta gemensamt ansvar för våra systrars välbefinnande.”

Så skrev Salo art&wellbeing inför våran föreläsning och workshop förra fredagen.

Under workshopen diskuterade vi hur man som individ kan upptäcka, stötta och hjälpa grannen, kollegan eller vännen som man misstänker är utsatt för våld. 

Internationella kvinnodagen

Idag på internationella kvinnodagen var Kvinnojouren i Norrköping på plats utanför Ica i Ingelsta Shoppingcenter för att sprida information om mäns våld mot kvinnor.

På internationella kvinnodagen står jourkvinnor vid ett bord med broschyrer som delas ut.

Vi valde också att uppmärksamma hur många kvinnor som mördats av sina män. Med oss hade vi 22 par skor, där varje par skor representerar varje svensk kvinna som mördats av sin man, ex-man eller pojkvän år 2018.

22 par skor hänger på en klädhängare. Bredvid sitter en skylt med information om att skorna symboliserar alla de kvinnor som mördats av sina män.

Medverkan i integrationsprojekt

Den 3:e och 4:e mars 2020 medverkade Monica och Margreth i ett integrationsprojekt som drivs av Norrköpings kommun och som syftar till att skapa en möjlighet  för kvinnor från olika länder att få kontakt med svenska kvinnor. Deltog gjorde kvinnor från Somalia, Palestina, Irak, Syrien och Armenien. Vårt svenska samhälle representerades av personer verksamma inom bl a LSS, MBU och polisen. Monica och Margreth gav en historisk återblick för att visa att den jämställdhet vi nått fram till i Sverige inte är någon självklarhet. Den har föregåtts av en lång kamp av tidigare generationers kvinnor. Förr levde kvinnor i en annan verklighet. De hade inte rösträtt, inte p-piller, inte mammaledighet. Vidare talade de om olika former av våld i nära relationer och hur utsatta kvinnor reagerar. 

Föreläsning på Curt Nicolin gymnasiet

Den 26/2 2020 besökte Monica och Margreth Vård- och  omsorgsprogrammet på Curt Nicolin gymnasiet i Finspång, där de föreläste om våld i nära relationer för elever i åk 2. Eleverna utbildade sig till undersköterskor eller för arbete inom räddningstjänsten. De kommer alla i framtiden att arbeta med människor. Margreth och Monica gick igenom olika former av våld,  kännetecken för våld i nära relationer och hur kvinnor reagerar. De talade även om det s k ”eftervåldet” som många kvinnor utsätts för när de lämnat en relation. En del män vägrar att förlora kontrollen och hämnas.  Det psykiska och även det ekonomiska våldet kan fortgå länge efter en separation. Budskapet till ungdomarna var ” Våga fråga? Hur har du det hemma? Hur är din man? Tipsa om vart kvinnan kan vända sig för att få prata om sin situation och komma fram till hur hon vill leva sitt liv. 

Gåva till Kvinnojouren

I november 2019 besökte Monica och Margreth Odd Fellows Damklubb och talade om Kvinnojourens verksamhet och om våld i nära relationer. Nu den 6 februari 2020 var Monica inbjuden för att ta emot en generös penninggåva på 5000 kr som klubbens medlemmar samlat ihop för att stödja Kvinnojourens arbete. Pengarna ska gå till att sätta lite guldkant på utsatta kvinnors liv. Ett stort tack till alla medlemmar i Damklubben Odd Fellow Logen nr 117.

Monica tar emot och visar upp det gåvobevis som kvinnojouren fått.

Föreläsning hos S-kvinnor

Den 23 januari 2020 besökte Monica och Margreth S-kvinnor i Söderköping och föreläste om våld i nära relationer. De betonade att våldet är ett klasslöst problem och ingen företeelse som bara drabbar en viss grupp. Våldet förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldrar.

Åhörarna bidrog med egna kunskaper. De lyfte en grupp kvinnor som särskilt utsatt, nämligen kvinnor med någon form av funktionshinder som utsätts för sexuellt våld.

Det händer att en kvinna på grund av utvecklingsstörning eller psykisk sjukdom inte blir trodd. De här kvinnorna är ofta i beroendeställning till den som utnyttjar dem. Det kan vara en anhörig, personal eller andra patienter. Det medför att det blir svårt att bryta tystnaden. Vi måste våga se och ingripa!

De här kvinnorna skäms och är rädda att de ska bestraffas av förövaren och kanske bli lämnade utan hjälp eller kanske bli utsatta för fysiskt våld.

Föreläsning på Vrinnevisjukhusets medicinklinik

Idag tillbringade Monica och Margreth eftermiddagen på Medicinkliniken,  där de föreläste om våld i nära relationer. Det är till sjukvården som utsatta kvinnor i första hand vänder sig. Att vara utsatt för psykiskt, sexuellt eller fysiskt våld ellerhot om våld påverkar hälsa och livskvalitet. Margreths och Monicas uppmaning till sjuksköterskorna var att våga fråga. -Hur har du det hemma? -Hur är din partner? Man ska aldrig kräva att kvinnan ska lämna. Kvinnorna är i hög grad beroende av stöd från omvärlden för att kunna förändra sin situation och komma ifrån våldet. Att bryta upp  är en lång process och att  besluta att lämna sitt hem innebär  en stor kraftansträngning. Kvinnorna ska uppmanas att söka hjälp genom att t ex kontakta en Kvinnojour eller ringa Kvinnofridslinjen. 

Omkring 20 sjuksköterskor sitter vid ett bord och tittar in i kameran. På bordet står kaffekoppar, frukt och kvinnojourens broschyrer.

Paneldebatt vid Linköpings Universitet

Den 8 januari 2020  deltog  Margreth och Monica  i en paneldebatt vid sjuksköterskeutbildningen på Linköpings Universitet. Övriga deltagare var Flyktingmedicinskt centrum och Anhörigcenter.

Tyvärr kunde de konstatera att antalet mördade kvinnor har ökat de senaste åren Mellan januari 2000 och juli 2019 har 299 svenska kvinnor dödats av en partner eller f d partner. Kvinnorna har efterlämnat 246 minderåriga barn, 92 barn var hemma vid brottet och 51 av dem såg det hända. Om de här kvinnorna kan man läsa i boken ”I händelse av min död”. Boken bygger på efterlämnade dagböcker och brev och är skriven av Kerstin Weigel och Kristina Edblom, journalister på Aftonbladet. 

Sjukvården har en nyckelroll när det gäller att upptäcka våldet. Det är vanligare att kvinnorna söker kontakt med sjukvården än med Kvinnojouren. Monicas och Margreths budskap till de blivande sjuksköterskorna var: –  Våga se! Våga fråga! Våga lyssna! Våga agera!