Nyheter

Nyheter

Föreläsning hos damklubb

Den 7 november 2019 föreläste Monica och Margreth på Odd Fellows Damklubb. De presenterade Kvinnojourens verksamhet,  gav en historisk återblick, berättade om några kända fall av våld mot kvinnor, talade om begreppet ”utvidgat självmord”. Vidare talade de om hur porren skapar kvinnoförakt och normaliserar kränkningar. Slutligen gick de igenom olika former av våld och våldets konsekvenser.

Föreläsning för blivande jourtjejer

Den 26/10 2019 föreläste Monica på Bergslagsgården för blivande jourtjejer.  Hon talade om olika former av våld och om normaliseringsprocessen, en teori om hur misshandlade kvinnor gradvis bryts ner och accepterar våldet. Monica hann också tala om den lag som nu fyller 20 år, lagen som förbjuder köp av sexuella tjänster.  Hon påpekade att det i  straffskalan ingår ett års fängelse. På 20 år har bara 2 – 3 fängelsestraff dömts ut. Istället får sexköparen betala dagsböter. Hon framhöll att det inte  är acceptabelt att straffet för köp av sexuella tjänster är detsamma som straffet för fortkörning. Vi vet att fängelsestraff har en återhållande effekt. Ca 8% av svenska män uppger att de köpt sex enligt Länsstyrelsen i Stockholm.

Föreläsning på Drottning Blankas gymnasium

Den 11 oktober besökte Monica Olander och Margreth Sjöö Holmek Drottning Blankas gymnasium där de föreläste för 55 elever på vårdlinjen och samhällsprogrammet. Ämnet var ”Våld i hederns namn” och ”Könsstympning.” De  pratade bland annat om Galaxia Wallins bok ”Fånge i hederns namn”. Där berättar kvinnor om olika övergrepp som de utsatts för redan under sin barndom. Övergrepp som måste döljas och förnekas. Allt för att bevara familjens goda rykte och heder.

Föreläsning för ungdomar i Östra Enebys och Åbys församligar

I går kväll har Margreth och Monica föreläst för ett 30-tal ungdomar från Östra Enebys och Åbys församlingar. Vi talade om hur killar under sin upväxt lär sig sociala regler för hur de förväntas vara. De ska vara tuffa, starka och inte visa känslor. Killar som följer de här normerna riskerar att få ett aggressivt beteende, låg självkänsla och psykisk ohälsa. Vi tog naturligtvis också upp den nya samtyckeslagen och talade om hur porrsurfande gör killar mer positiva till sexuellt våld.

Ungdomar lyssnar på kvinnojourens föreläsning

Träff med elever på SFI

Margreth och Monica har tillbringat förmiddagen igår hos en grupp elever på SFI. Eleverna har varit mellan 4 och 7 år  i Sverige och kommit från länder som Somalia, Irak, Syrien, och Afghanistan. Vi började med att ge dem en historisk återblick. Kvinnor i Sverige har inte alltid haft rösträtt,  p-piller och mammaledighet. Vi talade om olika former av våld, hur kvinnor påverkas och om hur våldet normaliseras.  Det vi hade att framföra togs emot väldigt positivt. Alla var intresserade. Ett bra möte.

Jourkvinnor föreläser för elever på SFI.

Tekniska problem med formulär

På grund av ett problem med formulären på sidorna Engagera dig och Föreläsningar så kan det finnas en risk att vissa intresseanmälningar inte kommit fram till oss (problemet verkar funnits mellan 11 augusti och 27 september).

Om du fyllt i vårt formulär innan den 27 september 2019 och inte fått något svar av oss ännu, ber vi dig göra om din ansökan genom formuläret eller e-post.