Våra föreläsningar

Våra målgrupper är gymnasieskolor, högstadieskolor, vuxenutbildningar, SFI, KomVux, skolpersonal, vårdpersonal, föreningar och andra intresserade.

Kontakta oss via telefon eller mail för att göra en intresseanmälan eller få mer information kring föreläsningar.

Vi erbjuder följande kostnadsfria föreläsningar:

 • Våld i nära relationer
  Vi tar upp aktuella fall där kvinnor utsatts för olika former av våld, särskilt sexuellt våld och psykiskt våld. Vi talar om hur pornografin avhumaniserar tjejer och kvinnor och vi talar om porrberoende. Vi ger vidare en historisk återblick, talar om några viktiga lagar, om olika former av våld och om hur utsatta tjejer och kvinnor reagerar. Vi går igenom normaliseringsprocessen. Slutligen talar vi om hur pojkars och mäns våld mot tjejer och kvinnor kan förklaras och förebyggas. 

 • Hedersrelaterat våld
  Vad kännetecknar hedersrelaterat våld och var förekommer det? 
  Vilka är utsatta? Barnäktenskap och könsstympning.
  Vilka lagar finns för att förhindra hedersvåldet?

 • Att växa upp med våld
  Hur upplever barnen våldet och hur påverkas de? Vilka konsekvenser får våldet?
  Vilka strategier tar barnet till för att hantera våldet? Vilka barn är särskilt sårbara? Vilka roller kan barnen spela för att dölja våldet?

 • Våld mot äldre kvinnor